امام سجاد علیه السلام می‌ فرمایند : « نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم »

صهیونیسم و اشاعه ابتذال

نویسنده : محمد | تاریخ : 12:10 ق.ظ - دوشنبه 16 دی 1392

 یك موسیقی نبود، یك فرهنگ بود و یا شاید در یك بیان اغراق آمیز، یك جهان بینی بود كه كسی كه این جنس موسیقی را دنبال و گوش می كند و با آن مترنم می شود، عالم را به شیوه خاصی می بیند و این بینش نوعی نگاه "اصالت لذت" و "دم غنیمتی" و اعتراض خاص سیاسی به سیاستهای روز غرب كه در نهایت به وسیله یك تفكر خاص، مصادره شد. نمی توان گفت كه موج هایی مثل "بیتیلیسم" و "هیپی" و موج های فرهنگی ای كه در دهه 60و70 در عرصه عالم به راه افتاد صرفاً از جریان های یهودی تأثیر پذیرفتند نه؛ بیشتر به موسیقی ای می پردازیم كه ریشه آن موسیقی، از ریشه موسیقی یهودی است. بعد از این موج جهانی شدن فرهنگِ R&R ما شاهد پدیده ستاره سازی هستیم. ستاره سازی یهودی ها پیش از این در هالیود آغاز شده بود اما در عرصه موسیقی به صورت بارز در شخصیتی به نام "الویس پریسلی" اتفاق افتاد، یك ابر ستاره R&R در دهه 60 امریكا، كه به یك "بُت" تمام عیارجوانان امریكایی تبدیل شد.

● منبع: نشریه علوم حدیث
 
 
 
صهیونیسم جهانی كه سیطره آشكار و پنهان جهانی را در سر می پروراند، می كوشد با انواع و اقسام ابزارهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی به اهداف جهانی خود نائل شود. در این میان آنچه برای صهیونیسم اهمیت دارد، رسیدن به هدف با هر ابزار و ترفندی است و از آن جا كه میداند، بدون تغییر ذائقه فرهنگی و باور معنویِ جوامع دیگر نمی تواند به هدف خود برسد، می كوشد با تغییر باورها و ارزشها و تخریب اعتقادات ملتها این مهم را تحقق بخشد. از این رو با ساختن مكاتب ساختگی و اصالت دادن به ارزشهای مادی و باورهای صرفاً این جهانی، جهانی بینی هایی از قبیل اومانیسم، سكولاریسم، و ماتریالیسم را ترویج كند.

ترویج اباحه گری، ترویج و اشاعه ارزش‌های مبتذل مانند پول‌پرستی، تجمل‌گرایی، حرص و طمع، دنیا طلبی افراطی و تضعیف شاخص‌های پایداری فرهنگ ملل و كم رنگ ساختن ارزش‌های دینی و ملی و تحریف اصالت‌ها، از مهمترین اقدامات صهیونیسم بین الملل برای تخریب هویت ملت ها برای نفوذ در جوامع دیگر است.

در پروتكل اول صهیون آمده است كه «اگر در ارتباط با دیگران دست روی حساسترین عصب ذهن انسان بگذاریم خیلی زود به پیروزی خواهیم رسید. این اعصاب حساس ذهن آدمی عبارتند از زراندوزی، مال پرستی و تنوع طلبی در ارضای نیازهای مادی كه هر یك از این خواسته ها به تنهایی می تواند آدمی را تسلیم ما بكند. »

در بخشی دیگر از این پروتكل آمده است كه «تا زمانی كه یهود مانع رسیدن به اهداف مان باشند باید فساد، خیانت، و رشوه خواری را بین آنها رواج دهیم. اگر چپاول اموال مردم به تسلیم آنها در برابر حكومت ما منجر شود، نباید تردیدی به خود راه دهیم. »

در مورد اهداف صهیونیسم در ترویج اصول غیر اخلاقی و تخریب ملتها باید گفت، آنها مردم جهان را نسبت به آینده خود و نسبت به سرنوشت خودشان و نسبت به حوادث و رویدادهایی كه پیرامونشان می گذرد بی تفاوت می كنند، و برای رسیدن به این مقصود از هر ابزاری استفاده می كنند. ومتاسفأنه فساد و فحشا و سكس و عریانی و مسایل از این دست را میان جوامع غیر یهودی به ویژه جوامع اسلامی ترویج میدهند. اكثر مراكز خوشگذرانی مانند كاباره ها و قمارخانه ها و مراكز فحشا را صهیونیست در جهان اداره میكند.

برخی از اهداف صهیونیست را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:

1- بیشترین تعداد ممكن از غیر یهودیان را فاسد كنند و آنها را از فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دور كنند و نیرو و توانایی آنها را تحلیل برند و عملا در عرصه های لهو و لعب و فساد و فحشا آنها را سرگرم كنند.

2- برخی از افراد كه به این مراكز رفت و آمد میكنند جزو مقامات بلند پایه كشورها هستند، در جهت رسیدن به منافع صهیونیسم بین الملل آنها را شكار كرده و استفاده كنند.

3- آنها با ترویج فساد و فحشا از طریق برگزاری مراسم ملكه زیبایی، شوهای رقص، برنامه های ورزشی مبتذل و.... اندیشه خوب زیستن و مبارزه با تهاجم و تهدیدهای بیگانه را از افراد میگیرند و نیز سعی می كنند این نوع تفكر را به ویژه به درون خانواده ها كشانده و به یكی دیگر از اهداف شوم خود یعنی سست كردن بنیان خانواده نائل آیند.

در این مجال قصد بررسی اجمالی رد پای صهیونیسم در سینما، موسیقی، سیاست، فرهنگ و... را داریم. در ابتدا باید عرض كنم كه برخی از مطالب عنوان شده از طرف اساتید را سالها قبل در تحقیقی تحت عنوان « رد پای شیطان در سینمای هالیود» به صورت گفتگو و مصاحبه و یا شركت در كلاسهای نقد فیلم و صیهونیسم شناسی و غرب شناسی اساتید ذكر كرده ام.

قصد نگارنده نگاهی اجمالی و كوتاه به فعالیت‌های صیهونیسم و امپریالیسم جهانی است. اهدافی با ابزاری چون سینما، موسیقی، تأتر، كتاب، و.... در تمام جهان سیطره یافته است. اهدافی شیطانی !! تغییر ارزشها و هنجارهای جوامع با رویكرد اصالت انسانی نه خدایی! اصالت لذت ! اصالت با شیطان است نه با خدا!... در نهایت تغییر خدای قابل پرستش از خدای واحد یكتا به شیطان رانده شده ، كه هر لحظه از غفلت انسان استفاده می كند و او را از پرستش و عبادت "الله" منع می كند.

موسیقی یكی از این ابزارهای قوی است كه متاسفانه در جامعه ما و خصوصا در بین جوانان، رایج شده است. موسیقی غرب فقط یك آهنگ و یك متن نیست. كه موسیقیِ بی هویت ساختن است. موسیقیِ ضد ارزشهاست.

لذا در این مجال اندك فقط به نگاهی اجمالی به هر یك از این ابزارها، و رابطه شان با صهیونیست و امپریالیسم جهانی می پردازیم.


موسیقی

عصر حاضر عصر موسیقی های جهانی شده است و این یكی از ابزارهای فرهنگی امپریالیسم می باشد. " تمایل عامه مردم در خریدن و گوش دادن به آلبومهای موسیقی های جهانی شده، به جای خریدن محصولات هنرمندان داخلی، ناشی از ایدوئولوژی حاكم بر امپریالیسم فرهنگی در جهان می باشد كه بر اساس آن انتقال برخی تولیدات و مدها و سبك ها از كشورهای سلطه گر به كشورهای مصرف كننده منجر به ترویج الگوهای ویژه ای از تقاضا و مصرف می گردد كه ارزشهای كشورهای سلطه گر راتأیید واستحكام می بخشد. در این شیوه توسط فرهنگ خارجی، فرهنگ محلی كشورهای محلی درحال توسعه و زیر سلطه؛ به درجاتی متفاوت مورد هجوم قرار میگیرد و به مبارزه طلبیده می شود و غالباٌ این فرهنگ جایگزین فرهنگ محلی كشورهای در حال توسعه می گردد. [1]

به آن دسته از سبكهای موسیقی كه در اكثر جوامع كشورهای جهان رواج می یابد و مورد استقبال عامه مردم جهان قرار می گیرد سبكهای جهانی شده می گویند. رپ، متال، راك،... از این دسته اند. منشأ پیدایش اكثر این موسیقی های جهانی شده كشورهای سلطه گر می باشد. غالباً این سبك از موسیقی ها در اعتراض به وضع نابسامان حاكم بر كشورهای سلطه گر شكل گرفته اند، اما در نهایت دست های قدرت و سلطه با كنترل و اجیر نمودن ستاره های این سبك ها، این موسیقی ها را به ابزاری برای اهداف سلطه جویانه خود تبدیل كردند. و در لوای اداب حاكم بر هر یك از این موسیقی ها، آداب و عقاید و فرهنگ خود را در بسیاری از كشورهای جهان رواج میدهند.

موسیقی های راك، هوی متال، و... به گردانندگی صهیونیسم بین الملل و برای تخریب ملتها انجام میشود. هیچ امر مقدسی در این موسیقی ها محترم شمرده نمیشود. مثلا در آهنگ "سوگند" خواننده راك می خواند: « ما با تمام ارواح شریر تسخیر شدیم. ای خدا ما مرگ تو را می خواهیم و در دست راست شیطان می نشینیم... " در كتاب شیطان پرستها نیز آمده است: زندگی یعنی شهوت از زندگی لذت ببر. شیطان خدای توست. ما حیوانات هم جنس خواریم. من نجات دهنده خودم هستم مفهوم زندگی در لذت است. آزادی جنسی درست، مهم و از اركان مذهب شیطانی ماست. »

آقای دكتر صفا تاج در مورد موسیقی جاز و تأثیرات آن این گونه می گوید: « موسیقی جاز و بی ریشه ای كه برخی از كارشناسان آن را برگفته از موسیقی "ییریش" یهیودیان می دانند در تمامی زوایای جامعه امریكا رخنه كرده و روان جوانان غربی را به تسخیر خود در آورده است. اگر از امریكا سری به اروپا بزنیم باز شاهد چنین رویكردی هستیم و حتی درمیان جوامع اسلامی به ویژه كشورهای عربی و گروه های موسیقیِ " جاز و راك" كه زمانی با چند ستاره یهود" نظیر "الویس پریسلی" و "دینگو استار" به دنیای غرب معرفی شدند.

هم اكنون با گذشت چندین دهه به یك شهرت و اعتباری دست پیدا كرده اند كه در میان نسل جوان غربی و به ویژه امریكا، فردی مانند مایكل جكسون یهودی را از تمام متدینین كلیسا برتر میدانند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه 60 میلادی به این سو ما شاهد شكل گیری گروه های مختلف موسیقی بوده ایم كه عمدتاً كارشان ترویج فحشا و فساد و ابتذال و عریانی بوده كه این كارها روح موسیقیِ "بیتِل " ها است. [2] »

امروزه شاهد گروه های موسیقی شیطان پرست هستیم كه عملاً در غرب به ویژه امریكا بیرق، علم و پرچم جنگ با خدا را برافراشته اند. »

موسیقی های شیطانی یكی از ابداعات صهیونیست برای ترویج فساد و خشونت است با چنان قدرتی كار خود را انجام می دهد كه قادرند با اعمالی خارق العاده و جادویی مردم را به صدمه به خود و حتی خودكشی وا دارند. لذا مرگ های زودهنگام، خودكشی، قتل و مواد مخدر و تجاوز فرجام موسیقی های شیطانیِ راك و هوی متال است.

در موسیقی راك زخمی كردن امری رایج است. با بررسی روزنامه ها و دیگر رسانه های همگانی می توان نمونه های خود كشی فزاینده شنوندگان و بینندگان این كنسرت ها را مشاهده كرد. به طور مثال میانگین خودكشی و یا صدمه زدن شدید به خود در برنامه یكی از گروه های شیطانی به نام "پینگ فلوید" به 15 تا 20 نفر بعد از هر كنسرت می رسد.

اعمال دیوانه وار و خشونت آمیز خود زنی در میان هوادارن و مروجان موسیقی های شیطانی امری رایج است. پس از شنیدن صدای گوشخراش هوی متال، جوانی مادر خود را می كُشد و بعد خودزنی می كند. بر پایه آماری كه در غرب منتشر شده از هر 7 نفر جوانی كه به موسیقیِ راك گوش می كند، یك نفر خودكشی می كند. در موسیقی راك تشویق به مواد مخدر و الكل و... دیگر امری رایج است و عادی.

" ما هر كاری می كنیم ، هر چند زشت و بد باشد" و یكی دیگر از ستارگان راك میگوید: " راك خود مواد مخدر را می آفریند. " شیطان پرستها به اخلاقیات بی اهمیتند. تركیب سكس با خشونت طلبی در موسیقی راك امری عادی است به گونه ای كه به گفته محققان و روان شناسان « با 3 بار گوش دادن به "راك"، انسان به یك خشونت طلب تمام عیار تبدیل میشود. »

در شكل گیری فساد و ترویج خشونت و فساد ، نقش صهیونیسم در آن به خوبی روشن می گردد. دكتر مجید شاه حسنی در این رابطه می گوید: « به تدریج شاهد شكل گیری نوعی خاص از موسیقی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به نام راك اند رل( ROK&ROL) هستیم كه موسیقی تند و بی هویتی است كه از موسیقی جاز سیاهپوستان، مولفه هایی كاملا جدا دارد. هدفی كه راك اند رل دارد جذب جوانان است، اما برای كدام مقصود؟!»

R&R یك موسیقی نبود، یك فرهنگ بود و یا شاید در یك بیان اغراق آمیز، یك جهان بینی بود كه كسی كه این جنس موسیقی را دنبال و گوش می كند و با آن مترنم می شود، عالم را به شیوه خاصی می بیند و این بینش نوعی نگاه "اصالت لذت" و "دم غنیمتی" و اعتراض خاص سیاسی به سیاستهای روز غرب كه در نهایت به وسیله یك تفكر خاص، مصادره شد. نمی توان گفت كه موج هایی مثل "بیتیلیسم" و "هیپی" و موج های فرهنگی ای كه در دهه 60و70 در عرصه عالم به راه افتاد صرفاً از جریان های یهودی تأثیر پذیرفتند نه؛ بیشتر به موسیقی ای می پردازیم كه ریشه آن موسیقی، از ریشه موسیقی یهودی است. بعد از این موج جهانی شدن فرهنگِ R&R ما شاهد پدیده ستاره سازی هستیم. ستاره سازی یهودی ها پیش از این در هالیود آغاز شده بود اما در عرصه موسیقی به صورت بارز در شخصیتی به نام "الویس پریسلی" اتفاق افتاد، یك ابر ستاره R&R در دهه 60 امریكا، كه به یك "بُت" تمام عیارجوانان امریكایی تبدیل شد.

وی بعدها به سرعت در سینمای هالیود شناخته شد و نوعی خاص از جهان بینی را به بیننده منتقل می كرد. جهان بینی اصالت لذت و دم غنیمتی و فرهنگ خاص اختلاط با جنس مخالف و نوعی حالت سرگردانی و آوارگی و رهایی و بی تعلُّقی. و جوانان امریكایی به الویس پریسلی تأسی كرده و شیوه زندگی وی را انتخاب كردند.

بعد ها گروه "بیتل" ها در انگلستان شكل گرفت كه برخی شخصیتهای یهود بودند. مثل "رینگو استار".

به هر حال آنچه كه اتفاق افتاد در موسیقی های عظیم غربی، رد پای یهودیان به صورت جدی پیداست. واز این طریق هم موج دیگری از تبلیغ را در عالم شكل می دهند. برچسب ها : صهیونیسم ,
دنبالک ها : منبع ,
 

آخرین مطالب

» وظایف منتظران ، " دعوت کردنِ مردم به امام زمان و شناساندنِ حضرت " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» دلمُرده ایم و یاد تو جان می‌دهد به ما... ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " آمادگی پذیرش حکومت جهانی حضرت " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " منتظرانی که مردود شدند " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» کلام استاد : ایامی که انسان پالایش می شود ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» مادرِ شهید بود ؛ شهیدِ مفقودالاثر. ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " ظهور یعنی پایان این دنیا؟ " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» خوش آن عیدی که با دلدار باشیم ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " عیسی هم مُبلّغ اسلام است " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " عجله نکردن برای رسیدن زمان ظهور " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " این نور سایه ندارد... " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» خدایا! ما روی تو حساب کرده‌ایم. ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " کاش نومه را می‌شناختیم! " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " اطاعت پذیری " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» آنگاه که جبرئیل از او بگوید - ۳ ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» آنگاه که جبرئیل از او بگوید - ۲ ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» آنگاه که جبرئیل از او بگوید - ۱ ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " کهکشانی در دستش ، اما ترسان و پنهان " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " اندوهگین بودنِ مومن در فراق امام " ( یکشنبه 4 خرداد 1399 )
» " نعمت پنهان... " ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " زینتِ صاحب الزمان باشیم " ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» " با آه و ناله باید گفت او... " ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» مثل یتیم کوفه ، خرابه‌نشین شدم ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " شناخت علائم ظهور " ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» وظایف منتظران ، " با وَرَع بودن " ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» تا یک قدمی ظهور ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» بنی اسرائیل در یک قدمی فتح قدس بودند ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» ارض مقدس - قسمت ششم و پایانی ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» نوبهارا! دل پرخون چمن را دریاب / روزه‌داران فلسطین و یمن را دریاب ( شنبه 3 خرداد 1399 )
» ارض مقدس - قسمت پنجم ( جمعه 2 خرداد 1399 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic