امام سجاد علیه السلام می‌ فرمایند : « نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم »

معنای "سو" SWU چیست؟

نویسنده : محمد | تاریخ : 07:50 ب.ظ - سه شنبه 15 خرداد 1397

در معادلات سیاسی کشور مدت زیادی است که صحبت از سانتریفیوژ و سو (SWU) میشود.

 سو (SWU) ، واحد کار یک سانتریفیوژ است که توانمندی آن را در جداسازی و میزان غنی سازی اورانیوم نشان می‌ دهد.

 اﻳﻦ واﺣﺪ همانند دﻳﮕﺮ واحدهای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ (وات ، آﻣﭙﺮ ، ﻛﺎﻟﺮی و...) ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘلف ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

 ﻋﺒﺎرت SWU در واﻗﻊ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Separative Work Unit (واحد کار جداگانه) است.

 این واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑطﻮرﺧﺎص در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی هسته‌ای ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌ﮔﯿﺮد.

اگر ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دقیق و تخصصی "ﺳﻮ" را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﯿﻢ :
ﺳﻮ ، ﻳﻚ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ جهت سنجش ﻣﻘﺪارﻛﺎرﻻزم ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ، اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚ ﻋﻨﺼﺮ اوراﻧﯿﻮم (U235) از اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ‌ ﺗﺮ آن (U238) در اوراﻧﯿﻮم طﺒﯿﻌﻲ جهت اﻳجاد ﻣﺤﺼﻮل نهایی ﻛﻪ از اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚ‌ ﺗﺮ ﻏﻨﻲ‌ ﺗﺮ اﺳﺖ.

 افزاﻳﺶ SWU ﺑﻪ‌ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ جهت اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﯿﺮوﮔﺎه هسته‌ ای خواهد ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻗﻀﯿﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت است.

 حالا اگر به‌ شکل ساده‌ تر و بر اساس میزان سانتریفیوژ به این موضوع بپردازیم ، باید گفت که ماشین‌ های نسل 1 که امروزه در ایران به IR1 شهرت یافته‌ اند ، ماشین‌ هایی با ظرفیت 1 تا 1.2 سو هستند که بنا بر اظهارات کارشناسان درباره نیاز ایران در مباحث مربوط به غنی‌ سازی ، در صورت استفاده از این ماشین‌ ها ایران نیازمند 190 هزار ماشین سانتریفیوژ نسل یک است و از این روی آنچه باید در مذاکرات توسط طرف ایرانی به‌ جد مورد تأکید قرار گیرد ، لزوم گنجاندن چنین حقی در توافق نهایی است.

 بااستفاده از ماشین‌ های نسل‌ های بالاتر ، تعداد سانتریفیوژ می‌ تواند کاهش یابد به‌ نحوی که ماشین‌ های نسل 2 امروز ظرفیت 5سو غنی‌ سازی دارند که در این صورت برای 190هزار سو غنی‌سازی نیاز به 38هزار  ماشین سانتریفیوژ است.

 همچنین ماشین‌های نسل 8 که جدیدترین ماشین‌ های سانتریفیوژ هستند ، از ظرفیت 24 سو غنی‌ سازی برخوردارند که درصورت استفاده تام و تمام از این ماشین‌ها نیاز به 8000 ماشین نسل 8 داریم.

 الآن اکثریت قریب به اتفاق ماشین‌ های موجود در تأسیسات غنی‌ سازی کشور را ماشین‌ های نسل 1 و نسل 2 تشکیل می‌ دهند و از این روی می‌ توان گفت که ایران درحال حاضر برای غنی‌ سازی خود نیازمند 190 هزار سانتریفیوژ است.برچسب ها : SWU , Separative Work Unit , سو , هسته‌ ای , سانتریفیوژ ,
 

آخرین مطالب

» یمن ، FATF ، تصوییییییییب شد ( دوشنبه 21 آبان 1397 )
» دانلود #کلیپ : « ترور پیامبر (ص) » ( دوشنبه 21 آبان 1397 )
» بیعت زبانی ( دوشنبه 21 آبان 1397 )
» پسر " علی مطهری " پُست دوم گرفت ( یکشنبه 20 آبان 1397 )
» بیعت قلبی ( یکشنبه 20 آبان 1397 )
» اتاق فرمان سلبریتی ها... ( یکشنبه 20 آبان 1397 )
» قرار عاشقی ( جمعه 18 آبان 1397 )
» بیعت و مفهوم آن ( جمعه 18 آبان 1397 )
» أیْنَ المُدَّخَرُ لِتجدیدِ الفَرائِضِ و السُّنَنِ ( جمعه 18 آبان 1397 )
» أیْنَ المُرتَجی لِاِزالةِ الجَورِ وَ العُدوانِ ( جمعه 18 آبان 1397 )
» کشته شدنِ شیطان ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» حکومت جهانی ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» ظهور و شادی شیعیان ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» عدالت ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» بازگشت مسیح (علیه السلام) ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» تکامل عقل ها ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» خلیفةُ اللّهی ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» اوج کمال و تعالی انسان ( جمعه 18 آبان 1397 )
» اطاعت یا لیاقت ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» همین داغ ، بس است ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» سرباز میخواست... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» مهمان عزیز ... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» حال دل شکسته ما ( جمعه 18 آبان 1397 )
» تا آخرین نفس... ( جمعه 18 آبان 1397 )
» ایْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلآءَ ( جمعه 18 آبان 1397 )
» چقدر دغدغه داری...؟ ( جمعه 18 آبان 1397 )
» همنشین امیرالمومنین علیه السلام ( جمعه 18 آبان 1397 )
» بخوان دعای فرج را ، دعا اثر دارد... ( پنجشنبه 17 آبان 1397 )
» وفای به عهد ( پنجشنبه 17 آبان 1397 )
» تصریح به شهادت پیامبر اکرم (ص) از علمای بزرگ شیعه ( پنجشنبه 17 آبان 1397 )